مشارکت در ساخت و ساز

مشارکت در ساخت در شهر تبریز :

تبریز یکی از شهرهای سنتی و در عین حال یکی از کلانشهرهای در حال پیشرفت کشور می­باشد . یکی از بهترین گزینه­ها برای بازسازی بافت فرسوده شهر روی آوردن مالکان خانه­های کلنگی به مشارکت در ساخت می­باشد.

شرکت ساختار سازه تبریز با داشتن بیش از 20 سال سابقه انبوه­سازی و ساخت مسکن آماده مشارکت در ساخت می­باشد.

برای مشارکت در زمینه ساخت و ساز می توانید با ما تماس بگیرید

انواع روش­های مشارکت در ساخت:

روش اول:

ساخت بصورت مدیریت پیمان : در این روش پس از انتخاب سازنده بعنوان مدیریت پیمان و تهیه نقشه و اخذ پروانه ساخت و توافق میزان درصد با سازنده، شروع ساخت قطعات صورت می­پذیرد.

لازم به توضیح است به غیر مبالغ هزینه شده برای تهیه نقشه و اخذ پروانه و احیاناً ماده 100، درصد توافق شده برای تمامی هزینه های ساخت را شامل می­شود که طبق توافق فی ما بین با سازنده روش پرداخت کارکرد در قرارداد مشخص می­شود و تمامی هزینه ها طی فاکتورها به تائید کارفرمای محترم خواهد رسید.

روش دوم :

ساخت بصورت مترمربعی : در این حالت سازنده پس از مشخص شدن یکسان نقشه­ها و مشخصات مصالح مصرفی و انجام برآورد ساخت، نسبت به ارائه قیمت اقدام می­نماید.

روش سوم :

مشارکت در پروژه : در این روش مشارکت کننده پس از توافق درصد متعلق به کارفرما و سازنده و ارائه لیست مصالح مورد استفاده در پروژه و تائید لیست ارائه شده از طرف کارفرما و سپس انعقاد قرارداد شروع به تحویل گرفتن قطعات و ساخت و ساز می­نماید. لازم به توضیح است در این روش هزینه اخذ شده برای تهیه نقشه و اخذ پروانه و هزینه های نظام مهندسی به عهده کارفرما خواهد بود. ضمناً تعیین درصد مشارکت یا با عرف منطقه خواهد بود یا بصورت محاسبه آورده طرفین ( کارفرما : زمین + هزینه های شهرداری و نظام مهندسی ) (مشارکت کننده : هزینه های مربوط به ساخت  وساز و اخذ سند)